ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਟੇਨਸਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਬਸ ਸੰਪੂਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ...

ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈਟ